Шнайдер Тетяна Олександрівна  - практичний психолог


Соловей Ніна Львівна - вчитель початкових класів, спесіаліст   вищої кваліфікаційної категорії, вчитель - методист

      Мотруніч Інна Миколаївна  -

 секретар-друкарка


 

Бойчук Інна    Сергіївна - вчитель початкових       класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії,  старший    учитель
Довгалюк  Людмила Володими-рівна -         вчитель  початкових  класів,             спеціаліст    вищої  категорії,  старший учитель


Данильчук Тамара Мефодіївна - вчитель початкових   класів,   спе-ціаліст вищої  категорії, старший учитель


Федас Тетяна Борисівна - вчитель початкових   класів,       спеціаліст  першої  категорії


Кожарко  Тетяна  Василівна  -  вчитель   початкових  класів,  спеціаліст   вищої  категорії


Євтушок  Алла   Адамівна  - вчи-тель образотворчого мистецтва  та музики,   спеціаліст    першої   категорії


Захарчук Сергій Миколайович - вчитель основ  здоров'я та інфор-матики, спеціаліст   першої    кате-горії


 Сільковський Володимир Тали-монович -   вчитель   трудового  навчання,  спеціаліст     першої категорії

Сульжик    Надія       Олексіївна - вчитель біології,    спеціаліст першої  категорії


Данильчук Оксана Михайлівна -     вчитель  історії  та  правознавст-ва, спеціаліст вищої категорії


Гапон    Леся       Володимирівна, вчитель       англійської      мови,  спеціаліст  вищої    категорії  


Кравчук   Ольга    Володимирівна, вчитель      англійської          мови, спеціаліст першої  категорії


Марчук    Оксана    Василівна - вчитель    початкових   класів, спеціаліст   вищої       категорії,  старший учитель


Луцик Тетяна Іванівна - вчитель початкових       класів, спеціаліст першої категорії 


   Стеблюк  Тетяна  Володимирівна  - вчитель         початкових   класів,  спеціаліст вищої  категорії

 


Шнайдер     Юрій Анатолійович -  вчитель   фізичної         культури, предмета "Захист   Вітчизни",     спеціаліст першої категорії


   Боровець Валентина Миколаїв-на - вчитель біології та хімії, спеціаліст першої категорії


    Романович Наталія Миколаївна - вчитель   географії,       спеціаліст першої категорії

 

 


Семенович    Ірина    Вікторівна, вчитель      німецької         мови, спеціаліст другої категорії 


Бойчук    Людмила      Миколаївна, вчитель          англійської        мови, спеціаліст першої категорії


Тихончук       Марія       Назарівна, вчитель української мови та літе-ратури, історії,   спеціаліст  першої категорії