План роботи методичної ради школи

Вересень

1.     Аналіз методичної роботи школи за 2014-2015 навчальний рік та

завдання на 2015-2016 навчальний рік.

                                                                                              Миронець В.О.

2.     Про продовження роботи над реалізацією науково-методичної

проблемної теми «Професійне зростання педагога через формування інноваційного освітнього простору»  (ІІІ етап, узагальнюючий).

3.                     Про затвердження планів роботи методичних структур.

                                                                                               Керівники МО

4.                     Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

                    Шнайдер Т.О

5.                Про виконання заходів щодо впровадження нового держаного стандарту початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти.

                                                                                                               Миронець В.О.

6.                Про роботу з здібними і обдарованими учнями (організація і проведення І туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Участь старшокласників у роботі секцій Рівненського відділення малої академії наук учнівської молоді).

                                                                                                               Захарчук Г.Я.

7.     Про підсумки проведення ЗНО у 2014/2015 навчальному році.

                                                                                                       Миронець В.О.

Листопад

1.                Про підготовку і проведення загальношкільних педагогічних конкурсів.

Миронець В.О.

2.                Про розгляд матеріалів, методичних доробок педагогічних працівників, які претендують на встановлення вищої кваліфікаційної категорії, присвоєння та підтвердження педагогічного звань «старший учитель».

                                                                                                              Довгалюк Ю.Я.

3.Анонс новинок психолого-педагогічної літератури.

                                                                                                              Шнайдер Т.О.

Січень

1.     Про організацію і проведення предметних тижнів у ІІ семестрі 2015 – 2016 навчального року.

                                                                                                     Миронець В.О.

2.     Про підсумки проведення загальношкільного конкурсу «Учитель року - 2016».

Миронець В.О.

3.   Про реалізацію планів виховної роботи з учнями класними керівниками 1-4 класів.

                                                                                              Стеблюк Т.В.

Березень

1.  Про зміст і форми  організації повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

                                                                                           Миронець В.О.

2.  Обговорення та затвердження документації для проведення державної підсумкової атестації.

                                                                                                              Довгалюк Ю.Я.

                                                                                          

Травень

1.   Про підсумки  реалізації узагальнюючого етапу науково-методичної проблемної теми «Професійне зростання педагога через формування інноваційного освітнього простору»

                                                                                       Миронець В.О.

2.     Про підсумки методичної роботи у 2015 -2016 н. р. та визначення напрямків роботи з педагогічними кадрами у 2016-2017н. р.

                                                                                                               Миронець В.О.

3.     Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за 2015-2016 н. р.

                                                                                       Миронець В.О.