План роботи методичної ради школи

 

Вересень

1.     Аналіз методичної роботи школи за минулий  навчальний рік та перспективи розвитку у новому навчальному році в умовах змін: актуальність і перспектива. У чому полягає ефективність оновлених навчальних програм?                                                                                                                                                                                          Миронець В.О.

2.     Система роботи школи з правової освіти та виховання.

  Наумчук Л.М.

3.     Про продовження роботи над реалізацією науково-методичної  проблемної теми «Формування ключових компетентностей учнів в умовах    реформування сучасної шкільної освіти»  (ІІ етап, формуючий).

                                                                                                       Миронець В.О.

4.     Про затвердження планів роботи методичних структур.

                                                                                                  Керівники МО

5.     Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

                      Шнайдер Т.О

6.     Про виконання заходів щодо впровадження нового держаного стандарту початкової загальної освіти, базової та повної загальної середньої освіти.

                                                                                                                 Миронець В.О.

7.     Про роботу з здібними і обдарованими учнями (організація і                  проведення І туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Участь старшокласників у роботі секцій Рівненського відділення малої академії наук учнівської молоді).

                                                                                                                 Сульжик Н.О.

8.     Про підсумки проведення ЗНО у 2016/2017 навчальному році. Зовнішнє незалежне оцінювання: впровадження тестових технологій.

                                                                                                         Миронець В.О.

Жовтень

1.       Організація освітнього простору початкової школи в умовах Нової       Української школи.

  Марчук О.В.

2.     Значення участі педагогічних працівників у фахових конкурсах. Про підготовку і проведення загальношкільних педагогічних                                              конкурсів.

   Миронець В.О.

3.     Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

    Миронець В.О.

4.     Про розгляд матеріалів, методичних доробок педагогічних працівників, які претендують на встановлення вищої кваліфікаційної категорії, присвоєння та підтвердження педагогічного звань «старший учитель».

                                                                                                                  Довгалюк Ю.Я.

          5.  Анонс нормативних документів, новинок психолого-педагогічної  літератури.

                                                                                                                  Шнайдер Т.О.

Січень

1.     Про роль і значення позакласної роботи у загальній системі навчання.  організація і проведення предметних тижнів у ІІ семестрі 2017 – 2018 навчального року.

                                                                                                              Миронець В.О.

2.     Про науково-методичний супровід атестації педагогів школи; внесення

             коректив до перспективних планів атестації та курсової підготовки.

                                                                                                                  Довгалюк Ю.Я.

3.     Про реалізацію планів виховної роботи з учнями класними керівниками 5—9-х класів.

                                                                                                   Стеблюк Т.В.

Квітень

1.  Про зміст і форми  організації повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

                                                                                                       Миронець В.О.

2.  Обговорення та затвердження документації для проведення державної підсумкової атестації.

                                                                                                                  Довгалюк Ю.Я.

                                                                                          

Травень

1.     Про підсумки  реалізації науково-методичної  проблемної теми «Формування ключових компетентностей учнів в умовах    реформування сучасної шкільної освіти»  (ІІ етап, формуючий).

                                                                                                  Миронець В.О.

2.     Про підсумки методичної роботи у 2017 - 2018 навчальному році та визначення напрямків роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році.

                                                                                                                 Миронець В.О.

 

3.     Про підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за 2017-2018 навчальному році

                                                                                                 Довгалюк Ю.Я.