Розклад уроків

Погоджено                                                                                         Затверджую

В. о. начальника                                                                             Директор школи        ___Ю.Довгалюк 

держсанепідемслужби                                         

в Березнівському районі                                                                                      ____ __________ 2017р.

____  _________А.А.Кутельмах                                                                        

   

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

П

о

н

е

д

і

л

о

к

1

Читання

Природозн.

Осн. здоров'я

Фіз. культура

Літ.читання

Укр. мова

Літ.читання

Літ. читання

2

Письмо

Математика

Англ. мова

Літ.читання

Укр. мова

Фіз. культ.

Укр. мова 

Укр. мова

3

Обр. мист.

Читання

Математика

Укр. мова  

Трудове навчання

Англ. мова

Я у світі  

Англ. мова

4

Математика

Письмо

Укр. мова

Англ. мова 

Фіз. культ.

Літ. читання

Англ. мова

Математика

5

Фіз. культ.

Обр. мист

Літ.читання

Природозн.

Англ.мова

Я у світі

Фіз. культ.

Фіз. культура

6

 

 

ГКК

ГКК

Обр. мист.

 

ГКК

 

В

і

в

т

о

р

о

к

1

Математика

Читання

Природозн.

Інформат.

ІІ гр.

Природозн.

Літ. читання 

Осн. здоров'я

Природозн.

2

Природозн.

Письмо

Математика

Математика

Математика

Осн. здоров'я

Природозн.

Фізкультура

3

Фізкультура

Математика

Літ. читання

Інформ.(Ігр.)/

індивід. з-тя

Фіз. культура

Математика

Математика

Укр. мова

4

Читання

Фізкультура

Обр. мист.

Укр. мова

Літ. читання

  Природозн.

Літ. читання

Математика

5

Письмо 

ГКК

Інформ. (ІІ гр.)

Літ.читання

Я у світі

Муз. мист.

Трудове навчання 

Літ.читання

6

 

 

Індив.

 

 

Обр. мист.

Фізкультура

ГКК

             С

е

р

е

д

а

1

Літ.читання

Природозн.

 

Фіз. культ.

Літ.читання

Літ.читання

Літ.читання

Літ. читання

2

Письмо

Математика

Інформ.(Ігр.)/

Англ. мова

Математика

Математика

Математика

Укр. мова 

3

Математика

Читання

Математика

Математика

Укр. мова

Укр. мова

Англ. мова

Математика

4

Фіз. культ.

 

Письмо

Укр. мова

Обр. мист.

Інформ.(Ігр.)/

індивід

Фіз. культура

Укр. мова

Муз. мист.

5

Трудове навчання

Фізкультура

Літ. читання

Укр.мова

Інформ.(ІІгр.)

Англ. мова

Муз. мист.

Осн. здоров'я

6

 

 

Фізкультура

 

 

 

 

 

 

               Ч

е

т

в

е

р

1

Читання

Осн. здоров'я

 

Літ.читання

Муз. мист.

Укр. мова

 Літ.читання

Я у світі

2

Письмо

Математика

Англ. мова

Осн. здоров'я

Математика

Математика

Математика

Англ. мова

3

Осн. здоров'я

Англ. мова

Укр. мова

Математика

Англ. мова 

Фіз. культ.

Інформ.(Ігр.)/

індивід. з-тя

Математика

4

Інд. з-ня

Фіз. культ.

Літ. читання

Природозн.

Укр. мова

Англ.мова

Укр. мова

Обр. мист.

5

 

Інд. з-ня

Фіз. культура

Фізкультура

Фіз. культ.

Трудове навчання

Обр. мист.

Трудове навчання

6

 

 

Трудове навчання

 

Осн. здоров'я

 

 

 

Фіз. культ.

                     П’

я

т

н

и

ц

я

 

1

Математика

Читання

Природозн.

Літ. читання

Природозн.

Природозн.

Інформат.

ІІ гр.

Природозн.

2

Природозн.

Письмо

Математика

Математика

Математика

Інформ.(ІІгр.)/індив. з-тя

Математика

Англ. мова

3

Англ. мова

Трудове навчання

Муз. мист.

Трудове навчання

Літ.читання

Математика

Природозн.

Літ. читання

4

Муз. мист.

Муз. мист.

Фізкультура

Муз. мист.

Англ. мова

Літ.читання

Англ. мова

Інформ.(Ігр.)/

індивід. з-тя

5

 

 

Англ/інд.

Інд./англ.м.

ГКК

ГКК

Фізкультура

Інформат.

ІІ гр.

6

 

 

   

 

Інформат.

І гр.

 

 

Розклад складено                                                                                                        В.Миронець, ЗДНВР

 

 

В.о.начальника управління                                               Затверджую

держсанепідемслужби                                                       Директор школи____________Ю.Довгалюк

в Березнівському районі                                                    ____  __________ 2017 р.

_______________А.А.Кутельмах                                     

 

 

10

            11

п

о

н

е

д

і

л

о

к

1

укр. мова

англ. мова

фіз. культура

історія У.

алгебра

інформатика

 2

англ. мова

фіз. культура

алгебра

англ. мова

історія У.

історія У.

3

фіз. культура

географія

англ. мова

алгебра

заруб. літ.

історія У.

4

географія

алгебра

біологія

худ. культура

англ. мова

англ. мова

5

заруб. літ.

геометрія

 історія У.

біологія

фіз. культура

фізика

6

фізика

заруб. літ.

худ. культура

інфор. І гр./ укр. м. інд.

біологія

алгебра

7

 

укр. мова інд./ інформат. І гр.

фізика

ГКК

 

укр.-во (к) /історія У

 

 ЗВ| моя гром.св

 /україноз-во                 

8

 

інформат. І гр.

 

 

укр.-во (к)

ЗВ д.

в

і

в

т

о

р

о

к

 

 

 

 

1

алгебра

історія вс.    

фіз. культура

алгебра

правоз-во

фіз. культура

2

історія вс.

інформ. ІІ гр./ біологія інд.

фізика

геометрія

фіз. культура

історія вс.

3

геометрія

біологія

географія

фізика

хімія

історія вс.

4

укр. літ.

фіз. культура

геометрія

географія

фізика

алгебра

5

інформ. І гр./

матем. інд.

алгебра

труд. навчання

фіз. культура

худ.культ.\

географія

астрономія\ худ. культ.

6

біологія

ШПС/ст. коз. зв.

інф. І гр.| люд. і світ./кресл.

труд. навчання

фіз. культура

люд. і світ

7

ШПС/ ст. коз. зв.

 

 

 

інф. ІІ гр.|

люд. і св./ кресл.

ГКК

 психологія

8

 

 

 

 

/історія (інд.)

ЗВ хл./ЗВ д

с

е

р

е

д

а

 

 

1

хімія

англ. мова

англ. мова

укр. літ.

укр. літ.

фіз. культура

2

нім. мова

заруб. літ.

біологія

укр. мова

геометрія

англ. мова

3

алгебра

укр. літ.

хімія

біологія

фіз. культура

укр. літ.

4

укр. літ.

труд. навч.

алгебра

хімія

укр. мова

укр. мова

5

укр.мова

укр. мова

укр. літ.

заруб. літ.

алгебра

технології

6

заруб. літ.

хімія

укр. мова

англ. мова

ЗВ хл.|укр.інд.

заруб. літ.

7

ГКК

нім. мова

заруб. літ.

 

ЗВ хл.

укр. мова інд.\

8

труд. навч.

ГКК

укр. мова інд./

 

патр.ігри(к)

 

ч

е

т

в

е

р

 

1

геометрія

історія У.

геометрія

історія вс.

історія вс.

фізика

2

історія У.

геометрія

фіз. культура

право знав-во

інформатика

економіка

3

фізика

істор. У./ кресл.

історія вс.

фіз. культура

англ. мова

заруб. літ.

4

істор. У./ кресл.

фізика

правознавство

укр. мова

заруб. літ.

біологія/ екологія

5

ос. здоров'я

нім. мова

фізика

геометрія

біологія

історія У.

6

фіз. культура

ос. здоров'я

інформ. ІІ гр.

фізика

геометрія

геометрія

7

нім. мова

інф. І гр./укр.м.

 

ГКК

фізика

історія У.

8

інформ. ІІ гр.

 

 

 

біол.інд.

ГКК

п´

я

т

н

и

ц

я

 

1

фіз. культура

укр. літ.

укр. літ.

хімія

укр. літ.

біологія

2

хімія

біологія

укр. мова

заруб. літ.

укр. мова

англ. мова

3

біологія

фіз. культура

історія/

осн.здоров¢я

укр. літ.

англ. мова

хімія

4

географія

укр. мова

заруб. літ.

історія/

осн.здоров¢я

технології

укр. літ.

 

5

мистецтво

хімія

біологія

фіз. культура

  географія

укр. мова

6

англ. мова

 географія

хімія

біологія

фіз. культура

історія вс.

7

інформ. ІІ гр.

мистецтво

біол.ін./ геогр.

геогр./біол.ін.

ЗВд

історія вс.

 

8

 

інформ. ІІ гр.

 

 

ЗВ д.

 

 

Розклад складено                                                                                                 В. Миронець, ЗДНВР

Погоджено                                                                                                                   Затверджую

_________А. Маслак                                                                                                  Директор школи      _____Ю. Довгалюк                                                                                                 

                                                                                                                                                _________ _________2017р.

                                                                                    Розклад уроків

індивідуального навчання

учениці 10-ого класу Маслак А.А.

 

№ з/п

Назва предмета

Дні проведення занять

Термін проведення уроків

Прізвище ініціали вчителя

1

Українська мова

Понеділок

10.25-11.05

Прокопчук Т.В.

2

Фізика/

11.30-12.10

Царук Л.О.

3

Біологія

12.35-13.15

Сульжик Н.О.

4

Фіз. культ./ лікувальна фізкульт.

Вівторок

 

 

10.25-11.05

Шнайдер Ю.А.

5

Історія/ худ. кул./ прав-во

11.30-12.10

Данильчук О.М.

6

Географія/ біологія

12.35-13.15

Романович Н.М./Сульжик Н.О.  

7

Алгебра

13.30-14.10

Захарчук Г.Я.

8

Корекція розвитку

Середа

9.25-10.05

Миронець О.Ф.

9

Трудове навчання

12.35-13.15

Миронець В.О.

10

Геометрія

13.30-14.10

Захарчук Г.Я.

11

Англійська мова

Четвер

 

 

 

9.25-10.05

Гапон О.В.

12

/ Інформатика

10.25-11.05

Миронець В.О.

14

Українська література

11.30-12.10

Прокопчук Т.В.

15

Зарубіжна література

12.35-13.15

Грибинець Н.І.

16

Хімія

П’ятниця

10.25-11.05

Боровець В.М.

17

Англійська мова /

11.30-12.10

Гапон О.В.

18

Історія

12.35-13.15

Данильчук О.М.

19

/ основи здоров'я

13.30-14.10

Бойчук І.С.

 

Розклад складено                                                                                                               В. Миронець – ЗДНВР

 

Погоджено                                                                                                                   Затверджую

_________А. Коваль                                                                                                  Директор школи      _____Ю. Довгалюк                                                                                                 

                                                                                                                                                _________ _________2017р.

Розклад уроків

індивідуального навчання

учениці 5-Б класу Коваль В.А.

 

№ з/п

Назва предмета

Дні проведення занять

Термін проведення уроків

Прізвище ініціали вчителя

1

/ інформатика

Понеділок

9.25-10.05

Миронець В.О.

2

Соц. поб. /

11.30-12.10

Миронець О.Ф.

3

Трудове навчання

12.35-13.15

Сільковський В.Т.

4

Математика

Вівторок

 

 

9.25-10.05

Оксенюк М.А.

5

Розвиток мовлення/

природознавство

10.25-11.05

Воробей М.П.

Боровець В.М.

6

Українська мова              

11.30-12.10

Воробей М.П.

7

Я у світі /

Середа

10.25-11.05

Тихончук М.Н.

8

Лікувальна фізкультура

11.30-12.10

Шнайдер Ю.А.

9

Українська література

12.35-13.15

Воробей М.П.

10

Основи здоров'я

Четвер

 

9.25-10.05

Бойчук І.С

11

Математика

11.30-12.10

Оксенюк М.А.

12

/ муз. мист., обр. мист.

12.35-13.15

Євтушок А.А.

13

Трудове навчання

П'ятниця

9.25-10.05

Сільковський В.Т.

14

Українська мова

10.25-11.05

Воробей М.П.

15

Соц. поб. ор.

11.30-12.10

Миронець О.Ф.

16

Фізична культура

12.35-13.15

Шнайдер Ю.А.