Розклад уроків

 

 

 

1-А

1-Б

2-А

2-Б

3-А

3-Б

4-А

4-Б

П

о

н

е

д

і

л

о

к

1

Я досл. світ

Я досл. світ

Літ. читання

Літ. читання

Я у світі

Літ. читання

Читання

Укр. мова

2

Навчання грамоти (ч)

Навчання грамоти (ч)

Математика

Математ.

Математика

Укр. мова

Математика

Англ. мова

3

Математика

Математика

Музичне мистецтво

Укр. мова

Укр. мова

Математика

Англ. мова

Математика

4

Навчання грамоти (п)

Навчання грамоти (п)

Образ. мистецтво

Музич. мист.

Літ. читання

Труд. навч.

Я у світі

Труд. навч.

5

Інд. заняття

Інд. заняття

Фіз. культура

Обр. мист.

Англ. мова

Інформатика І гр.

Фіз. культура

Фіз. культура

6

 

 

ГКК

 

 

 

ГКК

ГКК

7

 

 

 

 

 

 

 

 

В

і

в

т

о

р

о

к

1

Мистецтво

Мистецтво

Природ-во

Прир-во

Літ. читання

Прир-во

Прир-во

Читання

2

Навчання грамоти (ч)

Навчання грамоти (ч)

Математика

Математ.

Укр. мова

Математика

Математика

Укр. мова

3

Математика

Математика

Укр. мова

Інформ.

І гр.

Математика

Укр. мова

Укр. мова

Математ.

4

Навчання грамоти (п)

Навчання грамоти (п)

Фіз. культура

Фіз. культура

Обр. мист.

Літ. читання

Інформ. І гр./

інд. заняття

Прир-во

5

Фізкультура

Фізкультура

Інд. заняття

Інд. заняття

Фіз. культура

Обр. мист.

Інформ. ІІ гр.

Фіз. культ.

6

 

 

 

 

 

Фіз. культура

 

 

С

е

р

е

д

а

1

Я.досл. світ

Я.досл. світ

Літ. читання

Літ. читання

Прир-во

Літ. читання

Читання

Читання

2

Математика

Математика

Англ. мова

Математика

Математика

Укр. мова

Математика

Укр. мова

3

Дизайн і технології

Англ. мова

Математика

Англ. мова

Укр. мова

Математика

Укр. мова

Математика

4

Англ. мова

Дизайн і технології

Укр. мова

Укр. мова

Літ. читання

Фіз. культура

Муз. мист.

Прир-во

5

Фіз. культура

Фіз. культура

Фіз. культура

Фіз. культура

Інформ. І гр./ інд. заняття

Англ. мова

Англ. мова

Осн. здоров'я

6

 

 

 

 

Інформатика ІІ гр.

 

Ос. здоров'я

 

Ч

е

т

в

е

р

1

Мистецтво

Мистецтво

Природ-во

Прир-во

Осн. здоров'я

Осн. здоров'я

Читання

Укр. мова

2

Навчання грамоти (ч)

Навчання грамоти (ч)

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Англ. мова

3

Навчання грамоти (п)

Навчання грамоти (п)

Укр. мова

Укр. мова

Англ. мова

Я у світі

Укр. мова

Обр. мист.

4

Фіз. культура

Фіз. культура

Англ. мова

Трудове навчання

Фіз. культура

Англ. мова

Обр. мист.

Читання

5

ГКК

ГКК

Ос. здоров'я

Фіз. культура

Труд. навчання

Фіз. культура

Фіз. культура

Я у світі

6

 

 

 

Ос. здоров'я

ГКК

ГКК

 

 

П’

я

т

н

и

ц

я

 

1

Я.досл. світ

Я.досл. світ

Літ. читання

Літ. читання

Літ. читання

Інформ. ІІ гр./

інд. заняття

Прир-во

Муз. мист.

2

Математика

Математика

Укр. мова

Англ. мова

Укр. мова

Прир-во

Укр. мова

Інформат.        І гр.,інд.

3

Англ. мова

Навчання грамоти (ч/п)

Трудове навчання

Інформ.

ІІ гр./

інд. заняття

Прир-во

Укр. мова

Труд. навч.

Математика

4

Навчання грамоти (ч/п)

Англ. мова

Інд. заняття./ інформ. І гр.

Укр. мова

Муз. мист.

Літ. читання

Англ. мова

Фіз. культура

5

 

 

Інформатика

ІІ гр.

ГКК

Фіз. культура

Муз. мистецтво

Фіз. культура

Англ. мова

6

 

 

 

 

 

 

 

Інформат.

ІІ гр.

 

 

 

 

 

п

о

н

е

д

і

л

о

к

1

Фіз. культ.

Прир-во

Географія

Англ. мова

Англ. мова

Хімія

2

Прир-во

Фіз. культ.

Математика

Географія

Хімія

Інформатика

3

Обр. мист.

Англ. мова

Фіз. культ.

Математика

Алгебра

Англ. мова

4

Математика

Математика

Інф.Ігр| англ.м.

Обр. мист.

Труд. навч.

Фіз. культ.

 5

Укр. мова

Обр. мист.

Англ. мова

Труд. навч.

Фізика

Алгебра

6

Англ. мова

Укр. мова

Обр. мист.

Труд. навч.

Інф.Ігр| анг.м.(і)

Фізика

7

ГКК

 

Інф.ІІгр.|хр.етика

ГКК

 

ГКК

8

 

 

 

 

Біологія (і)

 

 

Математ. (і)

в і

в

т

о

р

о

к

1

Укр. літер.

Укр. літер.

Історія

Укр. літер.

Біологія

Укр. літер.

2

Укр. мова

Математика

Математика

Укр. мова

Геометрія

Укр. мова

 3

Математика

Труд. навч.

Біологія

Біологія

Фіз. культ.

Укр. мова

4

Фіз. культ.

Труд. навч.

Укр. мова

Історія

Укр. мова

Геогрфія

5

Осн. здоров'я

Заруб. літер.

Укр. літер.

Фіз. культ.

Укр. літер.

Історія

6

Заруб. літер.

Фіз. культ.

Труд. навч.

Математика

Історія

Геометрія

7

 

Математика (і)

Труд. навч.

Математика (і)

Географія

Заруб. літер.

8

 

 

 

 

Інформатика

 

с

е

р

е

д

а

 

1

Муз. мист.

Нім. мова

Укр. літер.

Англ. мова

Заруб. літер.

Англ. мова

2

Нім. мова

Муз. мист.

Укр. мова

Математика

Фізика

Алгебра

3

Укр. літер.

Математика

Математика

Укр. мова

Нім. мова

Муз. мист.

4

Укр. мова

Фіз. культ.

Муз. мист.

Укр. літер.

Алгебра

Нім. мова

5

Математика

Укр. мова

Фіз. культ.

Нім. мова

Муз. мист.

Труд. навч.

6

Фіз. культ.

Укр. літер.

Нім. мова

Муз. мист.

Укр. мова

Фізика

7

 

 

ГКК

Фіз. культ.

Математика (і)

Англ. мова (і)

 

 

 

 

 

 

 

ч

е

т

в

е

р

 

1

Англ. мова

Заруб. літер.

Осн. здоров'я

Інф.Ігр.| анг.(і)

Географія

Укр. літер.

2

Історія

Англ. мова

Заруб. літер.

Інф.ІІгр.|хр.ет.

Біологія

Укр. мова

3

Математика

Історія

Геогрфія

Заруб. літер.

Фіз. культ.

Біологія

4

Заруб. літер.

Математика

Біологія

Географія

Геометрія

Фіз. культ.

5

Інф.Ігр.|мат. (і)

Осн. здоров'я

Математика

Математика

Обр. мист.

Геометрія

6

Укр. мова

Інф.Ігр.| анг.(і)

Нім. мова

Осн. здоров'я

Англ. мова

Обр. мист.

7

Інформ. ІІ гр.

 

Математика (і)

Нім. мова

Заруб. літер.

Географія

п'

я

т

н

и

ц

я

1

Нім. мова

Прир-во

Укр. літер.

Фіз. культ.

Укр. літер.

Осн. здоров'я

2

Прир-во

Англ. мова

Укр. мова

Біологія

Осн. здоров'я

Історія

3

Труд. навч.

Нім. мова

Англ. мова

Укр. літер.

Історія

Заруб. літер.

4

Труд. навч.

Укр. літер.

Фіз. культ.

Укр. мова

Нім. мова

Біологія

5

Англ. мова

Укр. мова

Заруб. ліер.

Історія

Фіз. культ.

Нім. мова

6

Англ.м.|хр.ет.

ГКК

Історія

Заруб. літер.

Укр. мова

Фіз. культ.

7

 

 

Хр.ет./інф.ІІ гр.

 

 

 

Історія/хімія

Хімія/історія

 

 

 

 

 

 

ГКК

 


 

 

10

11

п

о

н

е

д

і

л

о

к

1

Укр. літер.

Укр. літер.

Фізика

Алгебра

Укр. літер.

Історія

 2

 

Укр. мова

 

Укр. мова

 

Укр. мова

 

Фізика

 

Укр. мова

 

Люд.і світ/

худ. культ.

3

Нім. мова

Інформатика

Алгебра

Заруб. літер.

Історія

Англ. мова

4

Алгебра

Заруб. літер.

Заруб. літер.

Біологія

Фізика

Укр. мова

5

Фіз. культ.

Нім. мова

Біологія

Англ. мова

Фіз. культ.

Укр. літер.

6

Осн. здоров'я

Алгебра

Фіз. культ.

Нім. мова

Гром. освіта

Біологія

7

 

Заруб. літер.

 

Осн. здоров'я

 

Нім. мова

 

Фіз. культ.

 

Хімія/

технології

Стил. укр. мови (к)

8

ГКК

 

Інформат. Ігр.

Інформат. Ігр.

Історія (і)/

/ Історія (і)

в

і

в

т

о

р

о

к

 

1

Історія

Фіз. культ.

Правоз-во

Укр. літер.

Геометрія

ЗВхл/

2

Географія

Історія

Геометрія

Укр. мова

ЗВхл./інф.І гр.

укр. літер.

3

Історія/

креслення

Креслення/ історія

Фізика

 

Історія

 

Географія

 

Укр. мова

 

4

Фізика

Геометрія

Історія

Геометрія

Укр. мова

Хімія

5

Геометрія

Біологія

Інф.ІІ гр.

 

Виб. пр.

Фіз. культ.

Укр. літер.

Фізика

Креслен.

6

Біологія

Географія

Англ. мова

Фізика

Фіз. культ.

Заруб. літер.

7

Фіз. культ.

Фізика

Фіз. культ.

Інф.ІІгр/виб.пр

Біологія

Англ. мова

8

 

Укр.м.(і)|

 

/Креслення/

Біологія (і)/

ГКК

с

е

р

е

д

а

 

 

1

Хімія

Укр. літер.

Укр. літер.

Прав-во

Укр. літер.

Інформатика

2

Укр. мова

Інформатика

Укр. мова

Історія

Укр. мова

Фіз. культ.

3

Інф. Ігр./укр.м.

Біологія

Історія

Труд. навч.

Фізика

Укр. мова

4

Англ. мова

Хімія

Алгебра

Алгебра

Алгебра

Укр. літер.

5

Укр. літер.

Алгебра

Англ. мова

Геометрія

Англ. мова

Заруб. літер.

6

Труд. навч.

Англ. мова

Інф.ІІгр./англ. (і)

Заруб. літер.

Геометрія

Геометрія

7

Інформат. ІІгр.

Труд. навч.

Заруб. літер.

ГКК

Заруб. літер.

Фізика

8

 

 

ГКК

 

Математ. (і)

Астрон./

матем(і)

ч

е

т

в

е

р

 

1

Історія

Геометрія

Мистецтво

Англ. мова

Фіз. культ.

Історія

2

Алгебра

Історія

Фіз. культ.

Інф.|англ.(і)

Фізика

Алгебра

3

Інф.ІІгр

Біол. (і)

Ст.к.зв

ШПС

Фізика

 

Мистецтво

 

Укр. мова

 

Геометрія

 

Матем.

Матем./Біол (і)

4

Інф.І

гр.

Ст.к.зв.

Нім.мова

 

Геометрія

 

Хімія

 

Укр. літер.

 

Фіз. культ.

 

ШПС

5

Нім. мова

Фізика

Хімія

Географія

Біологія

Заруб. літер.

6

Геометрія

Фіз. культ.

Геогрфія

Фізика

Хімія

Біол./екологія

7

Фізика

ГКК

Інформат. ІІгр.

Фіз. культ.

Ст.укр. м.(к)

Біол. (і),укр-во/

8

 

 

 

Інформатика

Україн-во (к)

 

п'

я

т

н

и

ц

я

 

1

Географія

Заруб. літер.

Укр. мова

Біологія

Історія

Англ. мова

2

Фіз. культ.

Укр. мова

Геогр./історія

Істор./геогр.

Технології

Укр. мова

3

Мистецтво

Хімія

Біологія

Осн. здоров'я

Істор./геогр.

Укр. літер.

4

Хімія

Мистецтво

Осн. здоров'я

Укр. мова

Англ. мова

Економіка

5

Біологія

Англ. мова

Хімія

Укр. літер.

Інф.ІІ/ЗВд.

Історія

6

Англ. мова

Географія

Нім. мова

Хімія

Інф.І/ЗВхл.

Технології

7

Заруб. літер.

Фіз. культ.

Труд. навч.

Нім. мова

Гром. освіта

ЗВхл/ЗВд

8

 

 

 

 

 

ГКК

 Зап. кор. (к)/         ЗВд